Aktif taşıma nedir?

Bir maddenin hücre zarından enerji harcanarak hücre içine veya dışına taşınması